Photo
OCHRANA A OBRANA DŮLEŽITÝCH OSOB


Na světě jsou věci, které nelze vážit penězi. Jako cenu má život vašeho dítěte? Nesmírnou. Nekonečnou. Nevypočitatelnou.

Nic by jej nenahradilo, nic by jej nedokázalo vyrovnat. A co když budete potřebovat ten život ochránit? Co když se vaše rodina dostane do životní situace, ve které bude ochrana života tou nejdůležitější otázkou?

Kdo bude povolán chránit a bránit to nejdůležitější co máte? Svěříte životy svých blízkých do rukou běžné bezpečnostní agentury, která vás bude brát jako účetní položku ve svém byznysu?

Máme pro vás optimální řešení. Společnost UNRRA nebere život chráněných osob jako účetní položku. Lidé z UNRRA považují jejich život za cennější, než svůj vlastní. A jsou ochotni vynaložit veškeré síly a svůj um k jejich ochraně a obraně.

Záměrně se vyhýbáme označení “stráž a ostraha”. Lidé z UNRRA nejsou hlídači z marketů. Jsou to bojovníci, kteří prokázali svoji odvahu, statečnost a smysl pro čest ve službách špičkových útvarů české i zahraničních armád. Jsou to dokonale vyškolení profesionálové, pro které je jejich práce posláním a život klienta tím nejdůležitějším na světě.

Společnost UNRRA také samozřejmě disponuje špičkovou technikou, výstrojí a výzbrojí, potřebnou ke zdárnému splnění každého úkolu. Samozřejmostí jsou i pancéřovaná vozidla pro přepravu klientů a kompletní logistické zázemí.UNRRA je přímá cesta k bezpečí!